Disclaimer

Disclaimer

Bijstand naar Werk streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te geven. We kunnen er echter niet voor instaan dat deze informatie of de informatie die via links wordt aangeboden, na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Bijstand naar Werk geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite of van aangeboden links.

De auteursrechten van de CV-maker zijn in beginsel eigendom van Bijstand naar Werk. Iedereen die een CV wil maken mag deze kosteloos gebruiken. Bijstand naar Werk is echter niet aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte fouten of schade, (bijvoorbeeld: onjuist gebruiken van de CV-maker, het gemaakte CV zelf of het verliezen van het CV, verkeerd opslaan van het CV et cetera) ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken. De ingevulde velden slaan wij niet op. De informatie op deze internetsite of het gebruik van de CV-maker kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd of verwijderd.

 

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail