Gratis online CV maken

Gratis online CV maken

Curriculum Vitae betekent in het Latijns ‘levensloop’. In het kort wordt dit ook een CV genoemd. In een CV beschrijft u wat u in het leven hebt gedaan en benoemt u zaken die relevant zijn voor uw toekomstige baan. Maak hier gratis uw CV.

In de praktijk zien we dat dit vaak mis gaat en wel op de volgende punten:

  • Slordigheden in lay-out
  • Spel- en taalfouten
  • Veel competenties worden benoemd, maar niet onderbouwd
  • Geen taakomschrijving bij functies
  • Jaartallen die door elkaar lopen
  • Geen onderverdeling in betaald werk en vrijwilligerswerk
  • Wie bent u en wat doet u allemaal nog meer naast uw werk?
  • Wat vindt u belangrijk en kan dat relevant zijn voor uw toekomstige baan?

Wij willen u een gratis instrument aanbieden waarin u een overzichtelijk en duidelijk CV kunt maken. We kunnen helaas niet alle punten ondervangen waarop het misgaat. Zo is het belangrijk dat u zelf goed let op spel- en taalfouten, een goede taakomschrijving bij een functie geeft, maar laat ook eens een andere kant van uzelf zien die niets met werken te maken heeft. Zoals een hobby of interesse voor iets.

Laat uw CV door een ander lezen en gebruik bruikbare tips om uw CV te verbeteren. Een CV is en blijft een bewegend proces. Het gaat om uw levensloop en dat is per definitie óók een bewegend proces. Na het invullen van de CV-maker kunt u uw gemaakte CV verder bewerken, er zaken aan toevoegen of veranderen. We hopen met de CV-maker uw kansen op een baan te vergroten en wensen u veel succes bij het invullen daarvan.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail