Oprichter

Hoe is Bijstand naar Werk ontstaan?

Cilla Ezerman, moeder van inmiddels 6 kinderen (en oma van 2 kleinkinderen) richtte in 2008 Bijstand naar Werk op. ‘Bijstand’ staat voor ‘Ondersteuning’ naar Werk.

In 2001 kwam Cilla Ezerman er met vier kleine kinderen alleen voor te staan. Ze had niets: geen huis, geen afgeronde opleiding, geen werkervaring en geen geld. Ze belandde regelrecht in de bijstand en kon met haar kinderen zolang bij haar vader inwonen. Dit was hét moment waarop ze tegen zichzelf heeft gezegd dat ze nooit meer afhankelijk wilde zijn van een ander! Vanuit de bijstand heeft ze een 3-jarige opleiding, Sociale Dienstverlening, gevolgd en met succes afgerond.

Vanaf februari 2005 tot oktober 2008 is ze met veel plezier als casemanager fulltime werkzaam geweest bij de gemeente Nederweert en Cranendonck. Ze was verantwoordelijk voor een klantenbestand met een WWB, Ioaw/z uitkering. Ze besliste en voerde de regie over het traject gericht op arbeids-, of sociale-, of zorgactivering.

In 2008 heeft ze de opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Gemeentelijke Sociale Dienst (JK/GSD) afgerond aan de Bestuursacademie te Arnhem.

Vanaf oktober 2008 is ze gestart met haar eigen re-integratiebureau, Bijstand naar Werk. Dit bedrijf is niet vanuit een inspiratiebron, maar vanuit een frustratiebron opgezet. Volgens Cilla konden trajecten beter en sneller worden uitgevoerd. De expertise die ze vanuit haar professie en als ervaringsdeskundige heeft opgedaan wil ze hierin kwijt. Met name mensen die ver van de arbeidsmarkt staan wil Bijstand naar Werk begeleiden naar een zinvolle dagbesteding. Doel is om te participeren in de Nederlandse samenleving. Vanaf 2009 is het bedrijf gegroeid naar 8 medewerkers en met veel plezier heeft ze haar werkwijze overgebracht. Een mooie periode als werkgever sluit ze in 2016 af. Vanaf 2017 voert Cilla haar opdrachten weer alleen uit. Dit geeft haar een betere balans in werk en privé en meer flexibiliteit in doen en laten.

In januari 2016 heeft ze Re-integratie Academie opgericht. Re-integratie Academie dankt haar naam ‘Academie’ aan haar nauwe verbondenheid met de Vrije Universiteit Amsterdam. Met de invoering van de Participatiewet en de Quotumregeling wordt steeds meer van gemeenten, UWV en bedrijven verwacht. Mensen moeten participeren, het liefst in een betaalde baan. Mensen activeren, matchen, bemiddelen en plaatsen is een vak, volgens Cilla. Met Re-integratie Academie wilde ze praktijk, wetenschap en opleiding samenbrengen en daarmee een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit, het vakmanschap en de professionalisering van re-integratie.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail