Mismatch

Koers naar ander werk bepalen

Het gros van uw werknemers is hardwerkend en goedwillend. Toch loopt het af en toe niet zoals u wilt, past iemand niet op zijn plek. Als een werknemer structureel onvoldoende presteert, ongeacht of het hier gaat over kennen, kunnen of willen, dan hebben we het over een mismatch. Het is fijn als dit te verbeteren is, maar soms lukt dat niet.

Een heleboel redenen kunnen ertoe leiden dat een werknemer blijvend niet meer past in de organisatie. De functie-eisen komen niet meer overeen met de competenties van de werknemer of het verschil tussen draaglast en draagkracht wordt te groot. Dit geeft verstoorde verhoudingen. De knoop moet worden doorgehakt. Kijken naar andere mogelijkheden ligt dan voor de hand.

Werkgever: als u een werknemer hebt die niet in uw organisatie past, kan Bijstand naar Werk iets voor u betekenen. Wij bemiddelen uw werknemer naar ander, passend werk. Tijdens een kosteloos intakegesprek bepalen we samen met u welke weg we het beste kunnen inslaan. Daarna gaan we met uw werknemer om de tafel zitten om de koers naar ander werk te bepalen.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail