Projecten

Individueel traject

Een werkzoekende wordt door de gemeente aangemeld voor een traject. Na de intake brengen we beroepen en taken in kaart die realistisch en haalbaar zijn. We ondersteunen bij het maken van een cv en het schrijven van een motivatiebrief. We geven tips om sneller en gerichter vacatures en bedrijven te zoeken en benaderen deze ook actief samen met een werkzoekende. Immers hoe meer vacatures en bedrijven in kaart worden gebracht, hoe groter de kans dat een werkzoekende ergens betaald kan starten. Verder kunnen we het netwerk in kaart brengen, (sollicitatie)gesprekken voorbereiden en oefenen, een oriëntatiestage regelen in een bepaalde richting en nog een heleboel meer om uiteindelijk een betaalde baan te vinden.

TOP-vrouwen:

Bijstand naar werk is opgezet door een ervaringsdeskundige professional en begeleidt in samenwerking met de gemeente alleenstaande moeders vanuit een uitkeringssituatie naar werk. Het project heet TOP-vrouwen en staat voor Talentvolle, Ondernemende Proactieve vrouwen. Het is een zeer gestructureerde en doordachte groepsaanpak van zes maanden met wekelijkse bijeenkomst. De aanpak trechtert vrouwen van een situatie van “ik kan niets, ik wil niets” naar “dit kan ik, dit wil ik en dit ga ik doen.” Aan het werk gaan met kleine kinderen is een hele onderneming; vrouwen schrijven een “ondernemingsplan” hoe ze dat gaan aanpakken. Trainingen in werkgerelateerde vaardigheden en hulp bij het maken van een aansprekend CV ondersteunen het proces. Deelnemers werken aan uitbreiding van hun netwerk door actieve benadering van potentiële werkgevers. Ruim 60% gaat aan het werk.

Een aantal succesfactoren van het project TOP-vrouwen:
1. Professionele basis / kwaliteit
2. Trechtermethodiek
3. Persoonlijke invulling van een consulent

Jongerenproject:

Bijstand naar Werk heeft samen met dr. Solinger, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een project ontwikkeld dat zich richt op jongeren met houdingsproblemen. Wij willen kansen op succes bij deze doelgroep vergroten, want wij geloven erin dat ook deze jongeren met goede begeleiding aan de slag kunnen gaan. Het project is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, brengt het sociaal netwerk nadrukkelijk in kaart, richt zich op activering in de vorm van werk en/of opleiding en heeft een nazorgfase van negen maanden om terugval te voorkomen. Als we bij deze jongeren een gedragsverandering kunnen bewerkstelligen hebben we misschien wel generaties gewonnen. En daar gaan we voor!

Eureka:

Bijstand naar Werk heeft een project ontwikkeld dat gericht is op re-integratie en schuldhulpverlening. Werkzoekenden die deelnemen aan dit project worden binnen zes maanden begeleid naar een betaalde baan die past bij zijn of haar competenties en vaardigheden, gecombineerd met het oplossen van de schuldenproblematiek. Uit ervaring blijkt dat schulden een serieus obstakel kunnen vormen om weer aan de slag te gaan. Daarom biedt Bijstand naar Werk een re-integratieproject aan waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt.

G-oud?

Bijstand naar Werk heeft een re-integratieproject voor 50-plussers ontwikkeld. We proberen negatieve gedachten en frustraties om te buigen naar een positieve en actieve houding. Hoe doen we dit? Door inzicht te geven in de waarde van deze groep mensen op de arbeidsmarkt. We brengen (nieuwe) beroepsrichtingen in kaart en kijken naar taken die passend kunnen zijn. Vervolgens maken we een koppeling met de praktijk in de vorm van werkbezoeken en verschillende snuffelstages in nieuwe beroepen en sectoren. Hierdoor kunnen werkzoekenden in de praktijk toetsen of het werkt en passend is. Tot slot is de werkgeversbenadering een belangrijk onderdeel. Bijstand naar Werk zal niet vóór maar mét werkzoekenden werkgevers benaderen en de werkzoekenden leren hoe ze hun (meer)waarde kunnen uitdrukken naar de werkgever.

 

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail