Werkwijze

Stappen overslaan op de participatieladder

Het aantal jaren dat iemand in een uitkeringssituatie zit wil in feite niets zeggen over de afstand tot de arbeidsmarkt. Bijstand naar Werk is van mening dat mensen stappen kunnen overslaan op de participatieladder.

Tijdens de intake van een re-integratietraject bepalen we in overleg het trajectdoel. Bij ons zijn twee trajectdoelen mogelijk: betaald werk of een werkervaringsplek. Welke keuze wordt gemaakt is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant. Een werkervaringsplek kan worden ingezet als een klant nog niet weet wat hij wil of kan, werkervaring op moet doen in een bepaalde sector, lange tijd uit het arbeidsproces is, dit de eerste stap richting een betaalde baan is of zich eerst mag bewijzen op de werkvloer.

Een werkervaringsplek heeft als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Bij een werkervaringsplek kunnen klanten (werk)ritme opdoen, structuur krijgen, leren om de werk- en thuissituatie te combineren, kijken waar iemand goed in is of de belastbaarheid kan op de werkvloer getoetst worden. We plaatsen de klant bij een reguliere werkgever. Uit ervaring blijkt dat als een klant goed functioneert én uitblinkt, dit vanuit een werkervaringsplek snel tot een betaalde baan kan leiden. Een werkervaringsplek proberen we zo kort mogelijk te houden.

Wij verwachten een actieve houding van zowel de klant, opdrachtgever en onze eigen medewerkers. In de praktijk blijken mensen vaak meer te kunnen.

 

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail