Opleiding Re-integratieprofessional

Post-HBO-opleiding re-integratieprofessional

van Zorgen naar Activeren

PDF: Inleiding, thema’s en schrijvers van het opleidingsboek

Open inschrijving opleiding
Waar ‘s-Hertogenbosch
Startdatum 23 oktober 2018
Aanmeldformulier

Samenwerking

De opleiding Re-integratieprofessional wordt verzorgd door Re-integratie Academie, een onderdeel van Bijstand naar Werk, en is verbonden met de School of Management van de Vrije Universiteit Amsterdam. Via deze samenwerking met de Vrije Universiteit profiteert de opleiding Re-integratieprofessional van de nieuwste kennis op het terrein van professionalisme, job crafting, matching en arbeidsmarkt van VU-wetenschappers. Ook ontstaat er zo de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve methoden in re-integratie.

Voor wie?

Re-integratie Academie biedt een opleiding aan voor professionals die zich met re-integratie bezighouden. In de re-integratiepraktijk lijkt de nadruk vaak te liggen op zorg- en coachtaken. Succesvolle re-integratie betekent echter dat iemand wordt geplaatst in een baan en gaat participeert op de arbeidsmarkt. Coaching en zorg zijn vaak effectieve en soms noodzakelijke middelen om daadwerkelijke re-integratie te kunnen bewerkstelligen, maar ze zijn zelden voldoende. Voor succesvolle re-integratie, voor daadwerkelijke plaatsing in een baan is vaak meer mogelijk, veel meer.

Resultaat

De opleiding wil re-integratieprofessionals en arbeidsbemiddelaars effectiever en succesvoller maken in het begeleiden van mensen naar werk. De nadruk ligt vooral op activeren, matchen, bemiddelen en plaatsen. De deelnemers krijgen handvatten aangereikt die de zoektocht naar werk vereenvoudigen. Moeilijkheden uit de praktijk gaan zij in de loop van de opleiding te lijf. Aan het eind van de opleiding zullen deelnemers beter in staat zijn om hun klanten snel en duurzaam te plaatsen in een passende baan.

Aanpak

De opleiding is praktisch opgezet waarbij veel wordt geoefend tijdens de lessen. De theorie geeft verdieping aan het handelen vanuit verschillende (wetenschappelijke) gezichtspunten.

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit 12 dagen, 24 dagdelen. Er vinden zeven schriftelijke toetsen plaats en de opleiding wordt afgesloten met een praktijkopdracht en presentatie. De opleiding duurt 8 maanden.

Studiebelasting

Contacturen      : 108
Zelfstudie           : 170
Werkplekleren  : 516
Totaal                  : 794

Diploma

De Post-HBO opleiding re-integratieprofessional is geaccrediteerd door het CPION.

Kosten

Cursusgeld                                        € 3.650,-
Studiemateriaal                               €    350,-
Examengeld en eindopdracht      €    550,-
Arrangement                                    €    450,-
De kosten zijn exclusief btw.

Toelatingseisen

Ben je in het bezit bent van een HBO diploma en heb je een werk- of stageplek voor minimaal 20 uur per week in het werkveld met werkzoekenden? Dan kun je direct instromen. Heb je een MBO-4 diploma en een werk- of stageplek voor minimaal 20 uur per week in het werkveld met werkzoekenden? Dan word je toegelaten na een positief intakeassessment(gesprek). De kosten voor een intakeassessment worden apart in rekening gebracht en bedragen € 175,00, exclusief btw.

Trainers

 • Dr. Omar Solinger: is organisatiepsycholoog en is in 2010 gepromoveerd op het onderwerp werkhouding, motivatie en verandering in organisaties. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent Organisatiegedrag aan de VU Amsterdam. Omar heeft de opleiding re-integratieprofessional mede vormgegeven en ontwikkeld.
 • Dr. Jos Akkermans: is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp loopbaancompetenties voor jongeren. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent aan de VU Amsterdam
 • Drs. Koos Stehouwer: heeft aan de universiteit van Leiden Spaanse Taal- en Letterkunde gestudeerd. Koos is docent Nederlands en NT2. Hij heeft de opleiding re-integratieprofessional mede vormgegeven.
 • Ingeborg Lunenburg: geeft juridische trainingen over de WMO en Participatiewet en ze adviseert over beleidsvraagstukken.
 • Elke van Gils: praktijkdocent met veel ervaring in het plaatsen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Elke is tevens gecertificeerd jobcoach.
 • Reinier Roosjen: is in het verleden hoofd Activering en Werk van de gemeente Weert geweest, arbeidsmakelaar en docent Fontys Hogescholen. Op dit moment is hij actief als trainer en adviseur op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.
 • Jennifer Evenhuis: is actrice en comédienne. Jennifer heeft jarenlang ervaring in rollenspelen en diverse prijzen gewonnen voor haar acteerwerk.
 • Arno Verschuur: adviseert directieleden over nieuw te ontwikkelen HR-beleid. Hij is tevens trainer bij ontwikkeltrajecten voor managementteams.
 • Cilla Ezerman: is eigenaar van re-integratiebureau Bijstand naar Werk, bestuurder van Stichting Levensverhaal en initiatiefnemer van Re-integratie Academie.

 

Modules:

Professionaliteit en effectiviteit

 • Wat is een re-integratieprofessional?
 • Grondhouding consulent
 • Herken het gedrag van je klanten
 • Trajectplan, focus bepalen

 

Maatwerk leveren

 • Wat is een goed cv?
 • Hoe om te gaan met gaten in cv’s, taboes
 • Belemmeringen van clienten ombuigen in kansen
 • Informatie uit vacatures
 • Matchen en maatwerk

 

Effectief plaatsen

 • Hoe presenteer je een klant?
 • Hoe plaats je iemand met een beperking of belemmering?
 • Het sollicitatiegesprek voorbereiden
 • Hoe zoek je op verschillende manieren naar bedrijven?
 • Bedrijven benaderen

 

Arbeidsmarkt

 • De arbeidsmarkt (golfbeweging, voorspelbaarheid, trends)
 • Vraag en aanbod
 • WSP-aansluiting
 • Uitleg praktijkopdracht

 

Mondelinge communicatie en professioneel rapporteren 

 • Communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Rapportages
 • Omgaan me privacy en medische gegevens
 • Interne verslaglegging

 

Netwerken en verzuim

 • Het nut van netwerken
 • Netwerk van professional en werkzoekende in kaart brengen en gebruiken
 • Voor- en nadelen van sociale media
 • Wat is goed verzuimmanagement?
 • Sturen op re-integratie
 • Kosten besparen en verzuim beperken

 

Taalachterstand in de communicatie

 • Omgaan met taalachterstand
 • Hoe verbeter je de communicatie
 • gesprekken voeren met cliënten die het Nederlands niet goed beheersen
 • Oefenen met trainingsacteur

 

Motivatie en inspanningsverplichting re-integratie

 • Theorieën over motivatie
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Visie, attitude en trechtermodel
 • Omgaan met willers, niet-willers en niet-kunners

 

Participatiewet

 • Wet- en regelgeving (Participatiewet)
 • Jurisprudentie
 • De mantelzorger en bijstand
 • Smoezen en weerstand
 • Wat zijn fraudesignalen?
 • Sanctioneren of toch maar even niet?
 • Andere wetten en regelingen die een rol spelen

 

Onderhandelen

 • Complexiteit van onderhandelen
 • Distributief onderhandelen
 • Integratief onderhandelen
 • Belangen boven tafel krijgen
 • Oefenen met voorbeelden uit de praktijk

 

Praktijkopdracht en presentaties

 • Begeleiding bij praktijkopdracht
 • Presentatie praktijkopdracht

 

Diploma

 • Diploma-uitreiking

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail