Opleiding Re-integratieprofessional

Post-HBO-opleiding re-integratieprofessional

van Zorgen naar Activeren

 

Samenwerking

De opleiding Re-integratieprofessional wordt verzorgd door Re-integratie Academie, een onderdeel van Bijstand naar Werk, en is verbonden met de Vrije Universiteit Amsterdam. Via deze samenwerking met de Vrije Universiteit profiteert de opleiding Re-integratieprofessional van de nieuwste kennis op het terrein van professionalisme, job crafting, matching en arbeidsmarkt van VU-wetenschappers. Ook ontstaat er zo de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve methoden in re-integratie.

Voor wie?

Re-integratie Academie biedt een opleiding aan voor professionals die zich met re-integratie bezighouden. In de re-integratiepraktijk lijkt de nadruk vaak te liggen op zorg- en coachtaken. Succesvolle re-integratie betekent echter dat iemand wordt geplaatst in een baan en gaat participeert op de arbeidsmarkt. Coaching en zorg zijn vaak effectieve en soms noodzakelijke middelen om daadwerkelijke re-integratie te kunnen bewerkstelligen, maar ze zijn zelden voldoende. Voor succesvolle re-integratie, voor daadwerkelijke plaatsing in een baan is vaak meer mogelijk, veel meer.

Resultaat

De opleiding wil re-integratieprofessionals en arbeidsbemiddelaars effectiever en succesvoller maken in het begeleiden van mensen naar werk. De nadruk ligt vooral op activeren, matchen, bemiddelen en plaatsen. De deelnemers krijgen handvatten aangereikt die de zoektocht naar werk vereenvoudigen. Moeilijkheden uit de praktijk gaan zij in de loop van de opleiding te lijf. Aan het eind van de opleiding zullen deelnemers beter in staat zijn om hun klanten snel en duurzaam te plaatsen in een passende baan.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail