Opleiding re-integratieprofessional

Post-HBO-opleiding re-integratieprofessional

van Zorgen naar Activeren

 

Incompany:

De opleiding wordt op dit moment alleen incompany aangeboden. Neem contact op om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

Samenwerking

De opleiding Re-integratieprofessional wordt verzorgd door Re-integratie Academie,  een onderdeel van Bijstand naar Werk, en is verbonden met de School of Management van de Vrije Universiteit Amsterdam. Via deze samenwerking met de Vrije Universiteit profiteert de opleiding Re-integratieprofessional van de nieuwste kennis op het terrein van professionalisme, job crafting, matching en arbeidsmarkt van VU-wetenschappers. Ook ontstaat er zo de mogelijkheid van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve methoden in re-integratie.

Voor wie?

Re-integratie Academie biedt een opleiding aan voor professionals die zich met re-integratie bezighouden. In de re-integratiepraktijk lijkt de nadruk vaak te liggen op zorg- en coachtaken. Succesvolle re-integratie betekent echter dat iemand wordt geplaatst in een baan en gaat participeert op de arbeidsmarkt. Coaching en zorg zijn vaak effectieve en soms noodzakelijke middelen om daadwerkelijke re-integratie te kunnen bewerkstelligen, maar ze zijn zelden voldoende. Voor succesvolle re-integratie, voor daadwerkelijke plaatsing in een baan is vaak meer mogelijk, veel meer.

Resultaat

De opleiding wil re-integratieprofessionals en arbeidsbemiddelaars effectiever en succesvoller maken in het begeleiden van mensen naar werk. De nadruk ligt vooral op activeren, matchen, bemiddelen en plaatsen. De deelnemers krijgen handvatten aangereikt die de zoektocht naar werk vereenvoudigen. Moeilijkheden uit de praktijk gaan zij in de loop van de opleiding te lijf. Aan het eind van de opleiding zullen deelnemers beter in staat zijn om hun klanten snel en duurzaam te plaatsen in een passende baan.

Aanpak

De opleiding is praktisch opgezet waarbij veel wordt geoefend tijdens de lessen. De theorie geeft verdieping aan het handelen vanuit verschillende (wetenschappelijke) gezichtspunten. Praktijkdocenten en wetenschappers geven les.

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit 12 dagen, 24 dagdelen. Er vinden zeven schriftelijke toetsen plaats en de opleiding wordt afgesloten met een praktijkopdracht en presentatie. De opleiding duurt 8 maanden.

Studiebelasting

Contacturen : 108
Zelfstudie : 170
Werkplekleren : 516
Totaal : 794

Diploma

De Post-HBO opleiding re-integratieprofessional is geaccrediteerd door het CPION.

Toelatingseisen

Ben je in het bezit bent van een HBO diploma en heb je een werk- of stageplek voor minimaal 20 uur per week in het werkveld met werkzoekenden? Dan kun je direct instromen. Heb je een MBO-4 diploma en een werk- of stageplek voor minimaal 20 uur per week in het werkveld met werkzoekenden? Dan word je toegelaten na een positief intakeassessment(gesprek). De kosten voor een intakeassessment worden apart in rekening gebracht en bedragen € 275,00, exclusief btw.

Modules:

Lesdag 1: Professioneel handelen

• Wat is een professional?
• Grondhouding
• Voor een professional is kwaliteit leveren een belangrijk doel op zich. Wat is kwaliteit dan?
• Professionaliseren dat doe je samen. Elkaar in het spoor houden. Welk spoor is dat?
• Professionaliseren is ruimte opzoeken binnen gedeelde kaders. Hoe neem je die ruimte in?

Lesdag 2: Motivatie en inspanningsverplichting re-integratie

• Theorieën over motivatie
• Duurzame inzetbaarheid
• Visie, attitude en trechtermodel
• Omgaan met cliënten die willen, niet-willen of niet-kunnen

Lesdag 3: Effectief plaatsen

• Hoe presenteer je een klant?
• Hoe plaats je iemand met een beperking of belemmering?
• Het sollicitatiegesprek voorbereiden
• Hoe zoek je op verschillende manieren naar bedrijven?
• Bedrijven benaderen

Lesdag 4: Arbeidsmarkt

 • De arbeidsmarkt (golfbeweging, voorspelbaarheid, trends)
 • Vraag en aanbod
 • WSP-aansluiting
 • Uitleg praktijkopdracht

 

Lesdag 5: Mondelinge communicatie en professioneel rapporteren

• Communicatie
• Gesprekstechnieken
• Rapportages
• Omgaan met privacy en medische gegevens
• Interne verslaglegging

Lesdag 6: Maatwerk leveren

• Wat is een goed cv?
• Hoe om te gaan met gaten in cv’s, taboes
• Belemmeringen ombuigen in kansen
• Informatie uit vacatures halen
• Matchen en maatwerk

Lesdag 7: Netwerk en verzuim

 • Verschillende gesprekssoorten en –technieken
 • Oplossingsgericht coachen
 • Omgaan met taalachterstand
 • Controle in een gesprek
 • Oefenen met trainingsacteur

 

Lesdag 8: Taalachterstand in de communicatie

• Omgaan met taalachterstand
• Hoe verbeter je de communicatie
• Gesprekken voeren met cliënten die het Nederlands niet goed beheersen
• Oefenen met trainingsacteur

Lesdag 9: Participatiewet

• Wet- en regelgeving (Participatiewet)
• Jurisprudentie
• De mantelzorger en bijstand
• Smoezen en weerstand
• Wat zijn fraudesignalen?
• Sanctioneren of toch maar even niet?
• Andere wetten en regelingen die een rol spelen

Lesdag 10: Onderhandelen

• Complexiteit van onderhandelen
• Distributief onderhandelen
• Integratief onderhandelen
• Belangen boven tafel krijgen
• Oefenen met voorbeelden uit de praktijk

Lesdag 11 en 12: Praktijkopdracht en presentaties

 • Begeleiding bij praktijkopdracht
 • Praktijkopdracht inleveren
 • Presentatie uit de praktijkopdracht

Diploma

 • Diploma-uitreiking

 

 

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail