Praktijkgerichte trainingen

Alle trainingen worden verzorgd door Re-integratie Academie, een onderdeel van Bijstand naar Werk, en is verbonden met de School of Management van de Vrije Universiteit Amsterdam. Klik je op ‘lees verder’ bij één van de trainingen dan ga je naar de website van Re-integratie Academie.

Mondeling communiceren

In deze training worden verschillende gesprekssoorten en -technieken behandeld die relevant zijn in het contact tussen de re-integratieconsulent en de cliënt. Je kunt denken aan oplossingsgerichte gesprekken, motiverende gesprekken en gesprekken met cliënten die het Nederlands slecht beheersen. Een goede voorbereiding is daarbij belangrijk en zal je helpen het doel van het gesprek in het oog te houden. In deze training wordt geoefend met allerlei praktijksituaties. Lees verder.

Schriftelijk communiceren

De schriftelijke communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de re-integratieconsulent. Het gaat hierbij om het contact met cliënten (ook wanneer deze het Nederlands niet goed beheersen), opdrachtgevers, werkgevers en collega’s. Duidelijk, correct en zakelijk rapporteren, daarover gaat deze training. Hierbij komt ook de omgang met medische gegevens aan bod. Lees verder.

Maatwerk leveren

Ontdek hoe je het cv van een draaideurcliënt, inburgeraar of een cliënt met een gat in zijn cv gerichter kunt aanpassen. belemmeringen ombuigen in kansen, vacatures analyseren en taken gedetailleerd in kaart brengen waardoor je een cliënt sneller kunt plaatsen op de arbeidsmarkt. Lees verder.

Effectief plaatsen

De uitdaging voor een re-integratieconsulent is om werkgevers aan te spreken op hun ondernemerszin, op hun avontuurlijkheid, op hun sociale verantwoordelijkheid in plaats van op hun behoudendheid. Hoe beter je de verlangens en behoeften van potentiële werkgevers kent, hoe beter je de talenten en vaardigheden van je klant kent, des te beter je in staat zult zijn om een frame te kiezen dat werkgevers ervan kan overtuigen om met je klant in zee te gaan. Daarnaast leer je op een andere manier bedrijven in kaart te brengen. Lees verder.

Taalachterstand

Als een cliënt de Nederlandse taal niet goed beheerst, wat betekent dit dan voor een re-integratietraject? Het onderwerp is momenteel extra actueel, omdat gemeenten iets willen betekenen voor de vele nieuwe statushouders. In deze training leren re-integratieprofessionals hoe zij zulke cliënten zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar werk. Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie met cliënten die een taalachterstand hebben en welke rol dit speelt in een re-integratietraject. Lees verder.

 

Wet- en regelgeving (Participatiewet)

Het re-integratiewerk vraagt om juridische kennis over de Participatiewet. Mag je een waarschuwing geven of moet je een maatregel opleggen. Wat zijn daar de effecten van? Kunnen andere wetten ook een rol spelen? Denk aan de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. We vergroten jouw juridische kennis waardoor je beter in staat bent om het traject van een klant te beïnvloeden en het uiteindelijke doel ‘uitstroom’ te bereiken. De verschillende instrumenten van de Participatiewet ontbreken natuurlijk niet in deze training. Lees verder.

Onderhandelen en relatiemanagement

In veel contactmomenten met cliënten, werkgevers en samenwerkingspartners onderhandelen we over mogelijkheden of budgetten. Je maakt kennis met de verschillende vormen en stijlen van onderhandelen. Vanuit uiteenlopende rollen leer je de onderliggende belangen boven tafel te krijgen en een win-winsituatie te creëren. Lees verder.

Professionaliteit en effectiviteit

Een essentieel onderdeel van een professionele werkhouding is dat je zicht hebt op je eigen handelen, dat je weet wat je doet, dat je je bewust bent van je werkzaamheden en dat je kunt reflecteren op deze werkzaamheden. De kennis van het begrip professionaliteit wordt tijdens de training vergroot en je krijgt inzicht in je eigen professionele grondhouding en attitude. Lees verder.

Motivatie en duurzame inzetbaarheid

Er zijn mensen die wél graag willen werken, maar niet-kunnen. Er zijn ook mensen die wel-kunnen, maar niet-willen werken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er drie klantengroepen zijn, namelijk: willers, niet-willers en niet-kunners. Vanwaar deze indeling en wanneer beschouw je iemand eigenlijk als één van deze drie type klanten? Niet iedereen heeft dezelfde begeleiding nodig, iedereen heeft wél jouw aandacht nodig. Lees verder.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail