Projecten

TOP-vrouwen:

Bijstand naar Werk biedt het project ‘TOP-vrouwen’ aan. Dit project richt zich op vrouwen, die om wat voor reden dan ook, al een (lange) tijd aan de zijlijn hebben gestaan. TOP-vrouwen staat voor Talentvolle-Ondernemende-Proactieve-vrouwen. Wie wil nu niet een TOP-vrouw zijn en economisch zelfstandig? Toch blijkt de praktijk weerbarstiger. De zorg voor kinderen wordt vaak als reden gezien om thuis te blijven. Daar komt bij dat problemen in de thuissituatie meespelen en groter worden, de leefwereld kleiner wordt en de zelfredzaamheid beperkter. Het gaat in dit project over het nemen van verantwoordelijkheid om (deels) in de eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Vrouwen schrijven hun eigen persoonlijk ondernemersplan en geven daarbij zelf richting aan de stappen in hun traject waarbij het eindresultaat een (parttime) betaalde baan of opleiding is, binnen een tijdsbestek van 6 maanden. Het is vaak een hele onderneming om een huishouden met kinderen te runnen naast een betaalde baan. Een goede voorbereiding is daarbij belangrijk.

Jongerenproject:

Bijstand naar Werk heeft samen met dr. Solinger, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een project ontwikkeld dat zich richt op jongeren met houdingsproblemen. Wij willen kansen op succes bij deze doelgroep vergroten, want wij geloven erin dat ook deze jongeren met goede begeleiding aan de slag kunnen gaan. Het project is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, brengt het sociaal netwerk nadrukkelijk in kaart, richt zich op activering in de vorm van werk en/of opleiding en heeft een nazorgfase van negen maanden om terugval te voorkomen. Als we bij deze jongeren een gedragsverandering kunnen bewerkstelligen hebben we misschien wel generaties gewonnen. En daar gaan we voor!

Eureka:

Bijstand naar Werk heeft een project ontwikkeld dat gericht is op re-integratie en schuldhulpverlening. Werkzoekenden die deelnemen aan dit project worden binnen zes maanden begeleid naar een betaalde baan die past bij zijn of haar competenties en vaardigheden, gecombineerd met het oplossen van de schuldenproblematiek. Uit ervaring blijkt dat schulden een serieus obstakel kunnen vormen om weer aan de slag te gaan. Daarom biedt Bijstand naar Werk een re-integratieproject aan waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt.

G-oud?

Bijstand naar Werk heeft een re-integratieproject voor 50-plussers ontwikkeld. We proberen negatieve gedachten en frustraties om te buigen naar een positieve en actieve houding. Hoe doen we dit? Door inzicht te geven in de waarde van deze groep mensen op de arbeidsmarkt. We brengen (nieuwe) beroepsrichtingen in kaart en kijken naar taken die passend kunnen zijn. Vervolgens maken we een koppeling met de praktijk in de vorm van werkbezoeken en verschillende snuffelstages in nieuwe beroepen en sectoren. Hierdoor kunnen werkzoekenden in de praktijk toetsen of het werkt en passend is. Tot slot is de werkgeversbenadering een belangrijk onderdeel. Bijstand naar Werk zal niet vóór maar mét werkzoekenden werkgevers benaderen en de werkzoekenden leren hoe ze hun (meer)waarde kunnen uitdrukken naar de werkgever.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail