Uitleg CV maker

Curriculum Vitae (CV)

Curriculum Vitae betekent in het Latijns ‘levensloop’. In het kort wordt dit ook een CV genoemd. In een CV beschrijft u wat u in het leven hebt gedaan en benoemt u zaken die relevant zijn voor uw toekomstige baan.

In de praktijk zien we dat dit vaak mis gaat en wel op de volgende punten:

 • Slordigheden in lay-out
 • Spel- en taalfouten
 • Veel competenties worden benoemd, maar niet onderbouwd
 • Geen taakomschrijving bij functies
 • Jaartallen die door elkaar lopen
 • Geen onderverdeling in betaald werk en vrijwilligerswerk
 • Wie bent u en wat doet u allemaal nog meer naast uw werk?
 • Wat vindt u belangrijk en kan dat relevant zijn voor uw toekomstige baan?

Wij willen u een gratis instrument aanbieden waarin u een overzichtelijk en duidelijk CV kunt maken. We kunnen helaas niet alle punten ondervangen waarop het misgaat. Zo is het belangrijk dat u zelf goed let op spel- en taalfouten, een goede taakomschrijving bij een functie geeft, maar laat ook eens een andere kant van uzelf zien die niets met werken te maken heeft. Zoals een hobby of interesse voor iets.

Laat uw CV door een ander lezen en gebruik bruikbare tips om uw CV te verbeteren. Een CV is en blijft een bewegend proces. Het gaat om uw levensloop en dat is per definitie óók een bewegend proces. Na het invullen van de CV-maker kunt u uw gemaakte CV verder bewerken, er zaken aan toevoegen of veranderen. We hopen met de CV-maker uw kansen op een baan te vergroten en wensen u veel succes bij het invullen daarvan.

Stappen en uitleg om de CV-maker in te vullen

Stap 1: Persoonsgegevens

Vul hier uw gegevens in en klik op de knop ‘volgende’. U gaat nu naar stap 2.

Stap 2: Werkervaring

 1. Bovenin vult u de maanden en jaartallen in die bij een bepaalde functie horen.
 2. U noteert vervolgens de functie, bedrijfsnaam en de plaats waar u hebt gewerkt.
 3. Daaronder geeft u aan of u hier wel of niet voor betaald kreeg. Het programma maakt aan het einde (stap 7) een onderscheid in ‘werkervaring’ en ‘vrijwilligerswerk’. Hier hoeft u verder niets voor te doen.
 4. Vervolgens geeft u een omschrijving van de taken die u in deze functie hebt uitgevoerd.
 5. U klikt daarna op de knop ‘toevoegen’. Dan verschijnt wederom een leeg veld die gaat over werkervaring. Heeft u meerdere functies ingevuld in uw loopbaan? Dan herhaalt u de stappen 1, 2, 3 en 4.
 6. Hebt u alles ingevuld? Dan klikt u éérst op ‘toevoegen’ en dan op ‘volgende’ (de laatst ingevoerde gegevens worden anders niet opgeslagen!). U gaat nu naar stap 3.
 • ! Belangrijk: de maanden en jaartallen hoeft u niet op chronologische volgorde in het programma te zetten. Het programma zet aan het einde (stap 7) alle data onder elkaar van nieuw naar oud.

Stap 3: Opleiding

 1. Bovenin vult u de jaartallen waarin u een opleiding hebt gevolgd. U mag hier ook de datum van een cursus noteren. Het programma vraagt later of het om een opleiding of cursus gaat.
 2. U benoemt de opleiding, de instelling en de plaats waar u de opleiding of cursus hebt gevolgd.
 3. Dan geeft u aan of het om een opleiding of cursus gaat. U geeft aan of u wel/ niet een diploma hebt behaald. Hebt u nog geen diploma behaald, maar verwacht u deze wel? Dan vraagt het programma wanneer u uw diploma of certificaat verwacht.
 4. U klikt daarna op de knop ‘toevoegen’. Dan verschijnt wederom een leeg veld die gaat over een opleiding. Heeft u meerdere opleidingen of cursussen gevolgd? Dan herhaalt u de stappen 1, 2 en 3.
 5. Hebt u alles ingevuld? Dan klikt u éérst op ‘toevoegen’ en dan op ‘volgende’ (de laatst ingevoerde gegevens worden anders niet opgeslagen!). U gaat nu naar stap 4.
 • ! Belangrijk: de jaartallen hoeven niet op chronologische volgorde. Het programma zet aan het einde (stap 7) alle data onder elkaar van nieuw naar oud.
 • ! Belangrijk: wilt u iets veranderen in stap 2? Klik dan op ‘vorige’ en klik met uw muis op de tekst die u wilt veranderen in de bovenste balk. De tekst die u eerder hebt ingevuld verschijnt dan in de velden. U kunt het vervolgens bewerken. Klik daarna weer op ‘toevoegen’.

Stap 4: Talenkennis

 1. Er staan 4 talen ingesteld en een optie ‘andere taal’. U kiest een taal en geeft aan op welk niveau u de taal spreekt, schrijft en begrijpt.
 2. U klikt vervolgens op knop ‘toevoegen’. Dan verschijnt wederom een leeg veld die gaat over talen. Spreekt u meerdere talen? Dan herhaalt u de stappen 1 en 2.
 3. Hebt u alles ingevuld? Dan klikt u éérst op ‘toevoegen’ en dan op ‘volgende’ (de laatst ingevoerde gegevens worden anders niet opgeslagen!). U gaat nu naar stap 5.
 • ! Belangrijk: de jaartallen hoeven niet op chronologische volgorde. Het programma zet aan het einde (stap 7) alle data onder elkaar van nieuw naar oud.
 • ! Belangrijk: wilt u iets veranderen in stap 2 of 3? Klik dan op ‘vorige’ en klik met uw muis op de tekst die u wilt veranderen in de bovenste balk. De tekst die u eerder hebt ingevuld verschijnt dan in de velden. U kunt het vervolgens bewerken. Klik daarna weer op ‘toevoegen’.

Stap 5: Persoonlijke eigenschappen

 1. U selecteert 3 positieve eigenschappen die goed bij u passen.
 2. Vervolgens beschrijft u kort en bondig waarom u daar goed in bent. Dit kan ook aan de hand van een voorbeeld.
 3. U klikt vervolgens op de knop ‘volgende’. U gaat nu naar stap 6.

Stap 6: Over mijzelf

 1. U schrijft iets over uzelf. Bijvoorbeeld over hobby’s, uw gezinsleven of zaken waar u plezier aan beleefd.
 2. U klikt vervolgens op de knop ‘volgende’. Het programma geeft vervolgens aan of u door wilt gaan. Kiest u voor ‘nee’ dan gaat u terug en kunt u nog veranderingen aanbrengen in uw CV. Kiest u voor ‘ja’ dan kunt u geen gegevens meer wijzigen. U gaat nu naar stap 7.

Stap 7: Lay-out

 1. Met dit onderdeel kunt u een beetje spelen. U kunt namelijk een lay-out kiezen, kleuren veranderen, lettertype en lettergrootte aanpassen. U kunt hier eindeloos mee experimenteren en telkens een nieuw voorbeeld bekijken als u op de knop ‘voorbeeld ‘bekijken’ klikt. Er verschijnt dan een webdocument. Door op het kruisje te klikken kunt u het voorbeeld verwijderen en weer een nieuw lay-out kiezen en voorbeeld inzien.
 2. Als u klikt op de knop ‘maak word document’, dan hebt u de mogelijkheid om een document op te slaan of te openen. Als u een document opent, dan verschijnt er een webdocument. Slaat u het document op, dan verschijnt er een Word document. Wij raden u aan om het document op te slaan op uw computer. Dit kunt u zo vaak doen als u wilt en telkens kunt u weer opnieuw kiezen uit de diverse opties in het menu (lay-out, kleur, lettertype en lettergrootte).
 3. Wanneer u het CV op uw computer hebt opgeslagen, kunt u het verder bewerken.
 • ! Belangrijk: om een nieuw voorbeeld in te zien van uw CV, klikt u op het kruisje van het voorbeeld dat op uw beeldscherm verschijnt. U kunt nu uw lay-out aanpassen en een nieuw voorbeeld inzien.
 • ! Belangrijk: sla uw CV op uw computer op om er een Word document van te maken. U kunt meerdere CV’s opslaan met verschillende lay-outs.
 • ! Belangrijk: wij slaan uw CV of andere gegevens niet op.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail