Praktijkgerichte trainingen

Alle trainingen worden verzorgd door Re-integratie Academie, een onderdeel van Bijstand naar Werk, en is verbonden met de School of Management van de Vrije Universiteit Amsterdam. Klik je op ‘lees verder’ bij één van de trainingen dan ga je naar de website van Re-integratie Academie.

Mondelinge communicatie en professioneel rapporteren

Verschillende gesprekssoorten en -technieken worden behandeld. Ook de schriftelijke communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het werk van een professional. Hierbij komt ook de privacy en medische gegevens aan bod. Lees verder.

Maatwerk leveren

Ontdek hoe je het cv van een draaideurcliënt, inburgeraar of een cliënt met een gat in zijn cv gerichter kunt aanpassen. belemmeringen ombuigen in kansen, vacatures analyseren en taken gedetailleerd in kaart brengen waardoor je een cliënt sneller kunt plaatsen op de arbeidsmarkt. Lees verder.

Effectief plaatsen

De uitdaging voor een re-integratieconsulent is om werkgevers aan te spreken op hun ondernemerszin, op hun avontuurlijkheid, op hun sociale verantwoordelijkheid in plaats van op hun behoudendheid. Hoe beter je de verlangens en behoeften van potentiële werkgevers kent, hoe beter je de talenten en vaardigheden van je klant kent, des te beter je in staat zult zijn om een frame te kiezen dat werkgevers ervan kan overtuigen om met je klant in zee te gaan. Daarnaast leer je op een andere manier bedrijven in kaart te brengen. Lees verder.

Taalachterstand in de communicatie

Deze training is gericht op de verbetering van de communicatie tussen de professional en de cliënt met een beperkte beheersing van het Nederlands. Lees verder.

Participatiewet

Werken in het Sociaal Domein vraagt om juridische kennis over de Participatiewet. Kunnen andere wetten een rol spelen? Denk aan de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). We vergroten jouw juridische kennis. Lees verder.

Onderhandelen en relatiemanagement

In veel contactmomenten met cliënten, werkgevers en samenwerkingspartners onderhandelen we over mogelijkheden of budgetten. Je maakt kennis met de verschillende vormen en stijlen van onderhandelen. Vanuit uiteenlopende rollen leer je de onderliggende belangen boven tafel te krijgen en een win-winsituatie te creëren. Lees verder.

Professioneel handelen

Waarom is professionaliteit een belangrijk thema en wat kunnen we ermee of wat doen we er al mee in de praktijk? De kennis van het begrip professionaliteit wordt tijdens de training vergroot en je krijgt inzicht in je eigen professionele grondhouding en attitude. Lees verder.

Motivatie en inspanningsverplichting re-integratie

Er zijn mensen die wél graag willen werken, maar niet-kunnen. Er zijn ook mensen die wel-kunnen, maar niet-willen werken. In deze training krijg je een beter beeld van de verschillende soorten motivaties van mensen en welke dilemma’s je cliënten voor kunt leggen in het re-integratietraject. Lees verder.

Deel Ons

TwitterFacebookLinkedInEmail